top of page

הפרוייקטים

למרות שאי אפשר להציג את כל מה שעשיתי ב-25 שנים האחרונות, אבל אני שומר פה את הפרוייקטים שאני גאה בזכות לקחת בהם חלק! חלק מהם נעשו במסגרת עבודתי במשרה מלאה וחלק כעצמאי, אבל כולם עוצבו בשתי ידיי, משלב התכנון ועד הביצוע.

bottom of page