top of page

Carmel Agrexco

היה לי הכבוד לעצב אתר לקמפיין ״ארבע עונות״ של חברת "Carmel Agrexco" שמשקף את היחודיות של החברה.

Feast the four seasons with Carmel greens

האתר היה חייב להיות דינאמי, ״חי״ וחדשני על מנת להדגיש את מהות המותג, אך אם זאת, פשוט וברור כך שכמות התוכן לא תבלבל ושום פרט לא ילך לאיבוד.

האתר היה צריך לשדר צמיחה ולהציג את תהליך האריזה במפעל. כמו כן, היה צורך בהצגת כל המרכיבים, בכל סידור של זרי הפרחים בצורה ברורה ופשוטה.

Agrexco main page design
Agrexco inner page design
Agrexco inner page design
Agrexco process page design

עמוד התהליך

עמוד תהליך היצור והאריזה במפעל, מציג תיאור של כל אחד מהשלבים בתהליך כדי להבהיר שהתהליך הוא ייחודי ונעשה באופן ידני. עלה אחר עלה.

hp_stage2.webp
bottom of page