top of page

Maddog

היה לי הכבוד לעצב את שפת המיתוג ל "Maddog" חנות למוצרי מזון וציוד לבעלי חיים. לאחר מחקר המתחרים, בניתי, שפה ולוגו שתבדל אותו מהמתחרים ותדגיש את השוני משאר החנויות בתחומו. 

Mockups copy.webp

לאחר מספר כיוונים, נבחר הלוגו הסופי שמרמז על המוצרים שישנם בחנות: מזון וציוד לכלבים, חתולים ודגים, עם עיניים שפונות לכיוון החבילה עם הציוד כרמז להזמנת משלוחים מהחנות.

Maddog Logo
Maddog Logo versions
Maddog Brand Guidelines
Mockups copy.webp
bottom of page